Общи Условия!

  • Участието в хазартни игри на лица под 18 години е криминално престъпление!
  • Хазартът крие значителни психологически и финансови рискове!
  • Статиите на сайта са публикувани единствено с информативен характер и не представляват препоръка за участие в хазартни игри.
  • Bukmeikar.com не отговаря за съдържанието или точността на данните предоставени от трети лица или други интернет страници.
  • Всеки потребител има задължението да определи дали достъпа и/или използването на посочените уебсайтове в Bukmeikar.com е в съответствие с действащото законодателство в неговата юрисдикция.
  • Bukmeikar.com не насърчава участието в хазартни игри и не носи отговорност за вреди, причинени от такова участие или свързани по какъвто и да е начин със съдържанието на този сайт.
  • Посетителят е предупреден да се съобразява със законодателството на държавата, в която пребивава, уреждащо участието в хазартни игри.

1 comment: